Etan Thomas to discuss book, fatherhood on Schine Underground panel